Burgerlijke stand van 13 augustus

Overleden

L. van der Bos V 82j wed. van J. de Ruiter

E.C.R. Pucks M 84j geh. met D. Hogebrink

Huwelijk en partnerschapsregistratie

Dhr. B.H.  Hazekamp en Mevr. A.K. van Tuil

Dhr. Y.  Eelsing en Mevr. S. Pirić

Dhr. T.  Fiselier en Mevr. M.E. Waite