Burgerlijke stand van 10 september

Overleden

C.C.B. Vermeulen V 54j

 

Huwelijk en partnerschapsregistratie

Dhr. B.B.H. Roolvink en Mevr. M.J.M. Ganzeboom

Dhr. R.H.B. Oudehand en Mevr. N. Smith

Mevr. I.C. Stokman en Dhr. J.A. Schram

Dhr. L.J.R. Nijboer en Mevr. E.B.S.M. Koekkoek