Burgerlijke stand van 10 oktober 2017

Overleden

B.R. Hollander M 86j, wed. van J.B.G. Olde Scheper

H.J. Boers M 80j 

Huwelijk en partnerschapsregistratie

Mevr. N.M. Terpstra en Dhr. K.F.J. Rietman

Dhr. M.M.J.F. Coolen en Mevr. M. Hassing