Burgerlijke stand 28 april 2021

Geboorten

Loa dv D.S. Krikke en M.P. de Wagt

Overlijden

G. Kwekkeboom V 94 wed. van A.J. Schepers
W.P. Eernst M 86 wed. van J. Riemsdijk