Burgerlijke stand 16 augustus 2021

Huwelijken/Parnertschapsregistratie

F.J.J. Linderman en J. Denekamp
J.A.M. Kroeze en M.K. Beerlage

Overlijden

M. ter Morsche V 77 wed. van H.B.G. Bulters
S. Nieveld V 95 wed. van J. Krzyzanowski
F.A. Swennenhuis M 82 geh. met M.J.F. Buil