Melding Activiteitenbesluit Broekhoekweg 42, 7582 PT Losser

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7582PT 42
Publicatiedatum
09-06-2021
Einddatum
21-07-2021
Kaart behorende bij: Melding Activiteitenbesluit Broekhoekweg 42, 7582 PT Losser

Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor een bedrijf aan de:
 

Beschrijving

Broekhoekweg 42, 7582 PT Losser voor het verwijderen van de gehele LPG-installatie (de tank, het vulpunt en de afleverzuil).
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met het team Plannen, vergunnen en handhaven.