Kennisgeving mobiel puinbreken Rotermansweg 4, 7586 RZ Overdinkel

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7586RZ 4
Publicatiedatum
09-06-2021
Kaart behorende bij: Kennisgeving mobiel puinbreken Rotermansweg 4, 7586 RZ Overdinkel

Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
 

Beschrijving

Oude Nijeweme BV te Langeveen
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Rotermansweg 4, 7586 RZ Overdinkel
Periode: vanaf 3 juni 2021
Verwachte hoeveelheid: 900 ton
Aard bouw- en sloopafval: betonpuin/baksteenpuin
Geluid (bronvermogen): 111 dB(A)
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 3 dagen.
 

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met het team Plannen, vergunnen en handhaven, telefoon 053-5377391.