Besluit buiten behandeling Gronausestraat 485, 7585 PD Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7585PD 485
Publicatiedatum
01-06-2021
Einddatum
13-07-2021
Kaart behorende bij: Besluit buiten behandeling Gronausestraat 485, 7585 PD Glane

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een overdekt terras in de vorm van een kapschuur op het perceel Gronausestraat 485, 7585 PD Glane.
Datum bekendmaking 1 juni 2021.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.