Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Weigeringsbesluit omgevingsvergunning een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 4863, nabij Bentheimerstraat 81, 7587 NG de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7587NG 81
Publicatiedatum
19-12-2019
Einddatum
30-01-2020
Kaart behorende bij: Weigeringsbesluit omgevingsvergunning een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 4863, nabij Bentheimerstraat 81, 7587 NG de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen van 3 eikenbomen op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 4863, nabij Bentheimerstraat 81, 7587 NG de Lutte.
Datum bekendmaking 19 december 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.