Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 90, 7581 CJ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CJ 90
Publicatiedatum
07-04-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 90, 7581 CJ Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Wijzigen van de bestemming op het perceel Gronausestraat 90, 7581 CJ Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.