Aanvraag omgevingsvergunning Allemansweg 93, 7582 HM Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582HM 93
Publicatiedatum
07-04-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Allemansweg 93, 7582 HM Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het verplaatsen van een schuur op het perceel Allemansweg 93, 7582 HM Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.