Stookontheffing weigering Schaapskooiweg 2, 7586 RJ Overdinkel

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7586RJ 2
Publicatiedatum
04-01-2021
Einddatum
15-02-2021
Kaart behorende bij: Stookontheffing weigering Schaapskooiweg 2, 7586 RJ Overdinkel

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing geweigerd voor het houden van een Paasvuur van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 
 

Beschrijving

Schaapskooiweg 2, 7586 RJ Overdinkel, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie Q, nummer 1274.
Datum bekendmaking 30 december 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.