Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen Lomanskamp 32B, 7588 SB Beuningen

Type bekendmaking
bodembeschermingsvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7588SB 32
Publicatiedatum
06-01-2021
Kaart behorende bij: Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen Lomanskamp 32B, 7588 SB Beuningen

Op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen is een melding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op het perceel Lomanskamp 32B, 7588 SB Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de aanleg, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van de voorschriften uit het Besluit lozen buiten inrichtingen.