Aanvraag omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie I, nummer 9159 aan de Ravenhorsterweg in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser I 9159
Publicatiedatum
06-01-2021

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van 10 woningen op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie I, nummer 9159 aan de Ravenhorsterweg in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.