Aanvraag omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 10257, concept adres Grimberge 10, 7581 WR Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 10257
Publicatiedatum
06-01-2021

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 10257, concept adres Grimberge 10, 7581 WR Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.