Aanvraag omgevingsvergunning het Welpelo 31, 7586 DB Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586DB 31
Publicatiedatum
06-01-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning het Welpelo 31, 7586 DB Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 5 wilgen op het perceel het Welpelo 31, 7586 DB Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.