Aanvraag omgevingsvergunning Tiekenveenweg 8, 7586 SC Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586SC 8
Publicatiedatum
06-01-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Tiekenveenweg 8, 7586 SC Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woning met een schuur op het perceel Tiekenveenweg 8, 7586 SC Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.