Aanvraag omgevingsvergunning Glanerbrugstraat 32 en 34, 7585 PL Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PL 34
Publicatiedatum
06-01-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Glanerbrugstraat 32 en 34, 7585 PL Glane

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving


Bouwen van een 2-onder-1 kap woningen op de percelen Glanerbrugstraat 32 en 34, 7585 PL Glane.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.