Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Aanvraag om omgevingsvergunning Beverborgsweg 11, 7588 PA Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
06-02-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Beverborgsweg 11, 7588 PA Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van vier eikenbomen op het perceel Beverborgsweg 11, 7588 PA Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.