Aanvraag omgevingsvergunning Wiggersweg 3, 7582 RG Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582RG 3
Publicatiedatum
05-05-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Wiggersweg 3, 7582 RG Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vervangen van een 1-laags achterbouw voor een 2-laags achterbouw op het perceel Wiggersweg 3, 7582 RG Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.