Aanvraag omgevingsvergunning Meulderinksesch 1, 7585 PV Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PV 1
Publicatiedatum
05-05-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Meulderinksesch 1, 7585 PV Glane

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een airco aan de zijkant van een woning op het perceel Meulderinksesch 1, 7585 PV Glane.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.