Aanvraag omgevingsvergunning Glanerbrugstraat 31, 7585 PK Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PK 31
Publicatiedatum
05-05-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Glanerbrugstraat 31, 7585 PK Glane

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een overkapping en een stal/schuur op het perceel Glanerbrugstraat 31, 7585 PK Glane.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.