Aanvraag omgevingsvergunning Dr Ariënsstraat 16, 7586 EN Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586EN 16
Publicatiedatum
05-05-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Dr Ariënsstraat 16, 7586 EN Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een overkapping op het perceel Dr Ariënsstraat 16, 7586 EN Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.