Besluit lozen buiten inrichtingen ter hoogte van Melkweg 3, 7582 CS Losser

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7582CS 3
Publicatiedatum
03-03-2021
Kaart behorende bij: Besluit lozen buiten inrichtingen ter hoogte van Melkweg 3, 7582 CS Losser

Er is een meldingsformulier op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen ingediend 

Beschrijving

Er is een meldingsformulier op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen ingediend om
grondwater afkomstig van ontwatering ten behoeve van rioolwerkzaamheden op het schoonwaterriool te lozen in de periode tussen 26 februari 2021 en 8 maart 2021 ter hoogte van Melkweg 3, 7582 CS Losser. 
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met het team Plannen, vergunnen en handhaven.