Aanvraag omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie D, nummer 4659 nabij de Beverborgsweg 10/12, 7588 PA Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PA 10
Publicatiedatum
03-03-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie D, nummer 4659 nabij de Beverborgsweg 10/12, 7588 PA Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een mast voor telecommunicatiedoeleinden op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie D, nummer 4659 nabij de Beverborgsweg 10/12, 7588 PA Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.