Aanvraag omgevingsvergunning G J ter Kuilestraat 19, 7582 ZV Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582ZV 19
Publicatiedatum
03-03-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning G J ter Kuilestraat 19, 7582 ZV Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Herbouwen van een garage en een schutting en het plaatsen van een carport G J ter Kuilestraat 19, 7582 ZV Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.