Aanvraag omgevingsvergunning Borgbosweg 8, 7588 PN Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PN 8
Publicatiedatum
03-03-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Borgbosweg 8, 7588 PN Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 2 bomen op het perceel Borgbosweg 8, 7588 PN Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.