Aanvraag omgevingsvergunning Arendstraat 14-16, 7581 ET Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581ET 14
Publicatiedatum
03-03-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Arendstraat 14-16, 7581 ET Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van detailhandel en wonen op het perceel Arendstraat 14-16, 7581 ET Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.