Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet Lutterzandweg 15, 7587 LH de Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LH 15
Publicatiedatum
27-01-2021
Einddatum
10-03-2021
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet Lutterzandweg 15, 7587 LH de Lutte

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:
 

Beschrijving

De heer Hulshof voor het uitoefenen van het horecabedrijf Erve Beverborg op het perceel Lutterzandweg 15, 7587 LH de Lutte.
Datum bekendmaking 27 januari 2021.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.