Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet Holtweg 1, 7588 PC Beuningen

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PC 1
Publicatiedatum
27-01-2021
Einddatum
10-03-2021
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet Holtweg 1, 7588 PC Beuningen

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:
 

Beschrijving

De heer Hulshof voor het uitoefenen van het horecabedrijf Jan Wesselinkhoes op het perceel Holtweg 1, 7588 PC Beuningen.
Datum bekendmaking 27 januari 2021.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.