Stookontheffing Beuningerstraat 25, 7587 LC de Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7587LC 25
Publicatiedatum
26-01-2021
Einddatum
09-03-2021
Kaart behorende bij: Stookontheffing Beuningerstraat 25, 7587 LC de Lutte

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing geweigerd voor het houden van een Paasvuur van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer voor het volgende perceel: 
 

Beschrijving

Beuningerstraat 25, 7587 LC de Lutte, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie D, nummer 5228.
Datum bekendmaking 26 januari 2021.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.