Aanvraag omgevingsvergunning Rosmolen 65, 7587 RP de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RP 65
Publicatiedatum
03-02-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Rosmolen 65, 7587 RP de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een tuinkamer aan de achterzijde van de woning op het perceel Rosmolen 65, 7587 RP de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.