Aanvraag omgevingsvergunning Lossersestraat 12, 7587 PX de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PX 12
Publicatiedatum
25-01-2021
Einddatum
08-03-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Lossersestraat 12, 7587 PX de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Wijzigen van een voorgevel Lossersestraat 12, 7587 PX de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.