Aanvraag omgevingsvergunning Lakerinksweg 6, 7586 RS Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RS 6
Publicatiedatum
03-02-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Lakerinksweg 6, 7586 RS Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een carport en een schuur op het perceel Lakerinksweg 6, 7586 RS Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.