Aanvraag omgevingsvergunning Havezatensingel 99, 7581 WK Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581WK 99
Publicatiedatum
03-02-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Havezatensingel 99, 7581 WK Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een carport op het perceel Havezatensingel 99, 7581 WK Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.