Besluit omgevingsvergunning Tulpstraat 45, 7581 TN Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581TN 45
Publicatiedatum
21-03-2021
Einddatum
02-05-2021
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Tulpstraat 45, 7581 TN Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een aanbouw, dakkapel en een carport aan/bij de woning op het perceel Tulpstraat 45, 7581 TN Losser.
Datum bekendmaking 19 maart 2021.

 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.