Besluit omgevingsvergunning Kerkhofweg 205, 7586 AD Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586AD 205
Publicatiedatum
18-03-2021
Einddatum
29-04-2021
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Kerkhofweg 205, 7586 AD Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het deels vervangen van een aanbouw en het bouwen van een nieuwe aanbouw op het perceel Kerkhofweg 205, 7586 AD Overdinkel.
Datum bekendmaking 18 maart 2021.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.