Besluit buiten behandeling omgevingsvergunning Lakerinksweg 6, 7586 RS Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7586RS 6
Publicatiedatum
23-03-2021
Einddatum
04-05-2021
Kaart behorende bij: Besluit buiten behandeling omgevingsvergunning Lakerinksweg 6, 7586 RS Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport en een schuur op het perceel Lakerinksweg 6, 7586 RS Overdinkel.
Datum bekendmaking 23 maart 2021.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.