Aanvraag omgevingsvergunning een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 2947 aan de Wipmolen in de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser G 2947
Publicatiedatum
31-03-2021

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van 2 woningen op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 2947 aan de Wipmolen in de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.