Aanvraag omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 55, 7581 AT Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AT 55
Publicatiedatum
31-03-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 55, 7581 AT Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Renoveren en wijzigen van een dakkapel op het perceel Oldenzaalsestraat 55, 7581 AT Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.