Coördinatiebesluit nieuwbouw Aldi supermarkt Hoofdstraat 189-195 Overdinkel

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7586BP 189
Publicatiedatum
02-06-2021
Kaart behorende bij: Coördinatiebesluit nieuwbouw Aldi supermarkt Hoofdstraat 189-195 Overdinkel

Op 18 mei 2021 heeft de gemeenteraad, op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten dat de coördinatieregeling wordt toegepast voor de bouw van een nieuwe Aldi supermarkt op het perceel Hoofdstraat 189-195 te Overdinkel. 

Beschrijving

Het coördinatiebesluit heeft betrekking op het bestemmingsplan en voor voorbereiding en bekendmaking van de omgevingsvergunning voor bouw, kapvergunning, verkeersbesluit en mogelijk andere relevante vergunningen of besluiten.
Met de coördinatieregeling worden de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures na elkaar. 

Te zijner tijd worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen over de ontwerp-besluiten. De besluiten om het bestemmingsplan vast te stellen en om de omgevingsvergunning te verlenen, worden in de beroepsfase aangemerkt als één besluit. Daartegen kan te zijner tijd beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tegen het besluit om de coördinatieregeling toe te passen staat geen bezwaar en beroep open.

Procedure

Inzien coördinatiebesluit

Het coordinatiebesluit kan met ingang van donderdag 3 juni 2021 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het besluit kan ook via deze website worden bekeken.

Losser, 2 juni 2021

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl 
  3. Staatscourant

Bijlagen