Aanvraag omgevingsvergunning toekomstige adressen Wipmolen 10A en 10B, 7587 RS de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RS 10
Publicatiedatum
02-06-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning toekomstige adressen Wipmolen 10A en 10B, 7587 RS de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van 2-onder-1 kap woningen op de toekomstige adressen Wipmolen 10A en 10B, 7587 RS de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.