Aanvraag omgevingsvergunning perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 559 ter hoogte van Gronausestraat 435, 7585 PD Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PD 435
Publicatiedatum
02-06-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 559 ter hoogte van Gronausestraat 435, 7585 PD Glane

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 1 eikenboom op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 559 ter hoogte van Gronausestraat 435, 7585 PD Glane.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.