Aanvraag omgevingsvergunning Voswinkelweg 10, 7582 PG Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PG 10
Publicatiedatum
02-06-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Voswinkelweg 10, 7582 PG Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbouwen van een woning op het perceel Voswinkelweg 10, 7582 PG Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.