Aanvraag omgevingsvergunning Veldweg 5, 7588 RG Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RG 5
Publicatiedatum
02-06-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Veldweg 5, 7588 RG Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woning en 2 bijgebouwen op het perceel Veldweg 5, 7588 RG Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.