Aanvraag omgevingsvergunning Richterstraat 25, 7582 BV Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582BV 25
Publicatiedatum
02-06-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Richterstraat 25, 7582 BV Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een erker op het perceel Richterstraat 25, 7582 BV Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.