Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 189-195, 7586 BP Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BP 195
Publicatiedatum
02-06-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 189-195, 7586 BP Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een winkel, het aanbrengen van geluidschermen, wijzigen van het bestemmingsplan, aanbrengen van reclame, veranderen van de in- en uitrit en het kappen van bomen op het perceel Hoofdstraat 189-195, 7586 BP Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.