Besluit omgevingsvergunning Hofstraat 6, 7581 CA Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CA 6
Publicatiedatum
21-04-2021
Einddatum
02-06-2021
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Hofstraat 6, 7581 CA Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van het hoofdgebouw, het realiseren van een aangebouwd bijgebouw met overkapping en het plaatsen van een carport op het perceel Hofstraat 6, 7581 CA Losser.
Datum bekendmaking 21 april 2021.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.