Aanvraag omgevingsvergunning Beverborgsweg 13, 7588 PA Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PA 13
Publicatiedatum
15-04-2021
Einddatum
27-05-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Beverborgsweg 13, 7588 PA Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verplaatsen van een kapschuur van het perceel Beverborgsweg 15 naar het perceel Beverborgsweg 13, 7588 PA Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.