Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Ontwerp bestemmingsplan “Losser Centrum 2019”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
21-11-2019
Kaart behorende bij: Ontwerp bestemmingsplan “Losser Centrum 2019”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat, met ingang van donderdag 21 november 2019 gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp bestemmingsplan “Losser Centrum 2019”.

Beschrijving

Omschrijving plan

Voor het centrum van Losser gelden twee bestemmingsplannen. Te weten het bestemmingsplan “Centrum Losser 2007” (vastgesteld 22 april 2008) en “Het Zijland 2006” (vastgesteld 27 maart 2007). Deze bestemmingsplannen zijn inmiddels gedateerd. Om te beschikken over een actueel juridisch-planologisch kader is het bestemmingsplan “Losser Centrum 2019” opgesteld. Dit bestemmingsplan is hoofdzakelijk actualiserend en conserverend van aard. Dit betekent dat de bestaande situatie (opnieuw) planologisch wordt vastgelegd. Tevens voorziet het bestemmingsplan in de planologische doorvertaling van enkele vastgestelde, relevante beleidsstukken en visies.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van 21 november 2019 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 20 november 2019

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen